W firmie Plastan został wdrożony i jest skutecznie stosowany Proces Zabezpieczenia Jakości.

W sprawy jakości zaangażowana jest cała załoga firmy.
Nadzór nad prawidłowym stosowaniem i przestrzeganiem procedur i instrukcji prowadzi Dział Kontroli i Zabezpieczenia Jakości.
Dział ten dysponuje wysokiej klasy sprzętem kontrolno-pomiarowym, niezbędnym do przeprowadzania badań i sprawdzania wszystkich wyrobów.
Wszystkie narzędzia kontrolno-pomiarowe podlegają okresowym, udokumentowanym sprawdzeniom.

Zatwierdzony roczny program szkoleń załogi gwarantuje jej wysokie kwalifikacje, niezbędne przy wykonywaniu swojej pracy.

W ramach samokontroli pracownicy produkcyjni sprawdzają wyroby według norm.